foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Kategoria: 
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Gleby - Walory przyrodnicze - O gminie - Urząd Gminy Zaleszany.

 

Pobierz PDF

Gleby

 

Charakteryzując gleby gminy Zaleszany wykorzystano mapy glebowo-rolnicze i aneksy do map opracowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie. Ponieważ jest to opracowanie z końca lat 70., więc podane powierzchnie gruntów ornych i użytków zielonych mogły ulec zmianie.

Dzierdziówka
Na 95% powierzchni terenu wsi występują gleby madowe. Są to najlepsze gleby na tym terenie, próchniczne o korzystnych właściwościach fizycznych. Gleby te zalicza się do kompleksów: pszennego bardzo dobrego, pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego oraz użytków zielonych średnich. Grunty orne zajmują 410 ha, łąki i pastwiska 81 ha, z czego 135 ha to grunty II klasy, 125 ha III klasy i 100 ha IV klasy bonitacyjnej. Poziom wody gruntowej znajduje się na głębokości 4-8 m, miejscami zaledwie 0,5-2 m.

Kępie Zaleszańskie
Gleby na terenie wsi wykazują duże zróżnicowanie. Występują tu gleby należące do kompleksów: pszennego dobrego, żytniego bardzo dobrego, żytniego dobrego i żytniego słabego. Są to w większości gleby brunatne wytworzone zGlin i piasków gliniastych. W obniżeniach terenu, w zlewni potoku Osa występują gleby madowe. Grunty orne na terenie wsi zajmują 500 ha (gleby klas ID, IV, V i VI), użytki zielone 240 ha. Wody gruntowe występują na głębokości 3-5 m, a w obniżeniach 0,5-2 m.

Kotowa Wola
Gleby na terenie wsi wykazują dość duże zróżnicowanie. W części północno-zachodniej występują gleby gliniaste, brunatne, zaliczane do kompleksu pszennego dobrego. W pozostałej części wsi przeważają gleby wytworzone z piasków, należące do kompleksów żytniego dobrego i słabego. Powierzchnia gruntów ornych wynosi 465 ha, z czego 80 ha w klasy III, 170 ha w klasie IV, 210 ha w klasie V. Prawie połowę powierzchni użytków rolnych zajmują łąki i pastwiska (372 ha). Woda gruntowa znajduje się na głębokości 1,5-5 m, a w obniżeniach 0,5-1 m.

Majdan Zbydniowski
Na większości obszaru wsi występują gleby wytworzone z utworów pyłowych. Są to gleby kompleksów pszennego bardzo dobrego (15% powierzchni gruntów), pszennego dobrego (32%), żytniego bardzo dobrego (17%), żytniego dobrego (17%) i żytniego słabego (17%). Powierzchnia gruntów ornych wynosi 220 ha, z czego 35 ha w klasie II, 90 ha w III, 45 ha w IV. Użytki zielone zajmują powierzchnię 80 ha. Grunty orne zajmują powierzchnię 220 ha, użytki zielone 80 ha. Poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości 2-5 m.

Motycze Szlacheckie
Na terenie wsi występują gleby pochodzenia aluwialnego - mady, o składzie mechanicznym pyłów, glin i iłów. Grunty orne zajmują 140ha, użytki zielone 51ha. Grunty orne tworzą w większości kompleks pszenny dobry (95% gruntów ornych) i użytków zielonych średnich. Przeważają grunty III klasy bonitacyjnej z niewielką ilością II i IV klasy. Poziom wody gruntowej waha się od 0,4 m do 2 m.

Obojna
Na przeważającym obszarze wsi materiałem glebotwórczym są piaski słabo gliniaste i gliniaste w większości pylaste, wodnego pochodzenia (starych tarasów akumulacyjnych). Przeważają gleby żytnio-ziemniaczane dobre i słabe zaliczane do kompleksów: żytniego dobrego i żytniego słabego. Stanowią one 66% powierzchni gruntów ornych. Grunty orne zajmują powierzchnię ok. 200 ha, w większości w klasach IV i V, użytki zielone 120 ha. Poziom wód gruntowych jest zróżnicowany i wynosi od l do 6 m głębokości.

Pilchów
W północnej części wsi, w dolinie Sanu występują utwory aluwialne na terasach akumulacyjnych, wykształcone w postaci mad brunatnych. Są to najlepsze gleby na terenie wsi, należące do kompleksu pszennego bardzo dobrego i pszennego dobrego. Na pozostałym terenie dominują gleby wytworzone z piasków zaliczane do kompleksów: żytniego dobrego, żytniego słabego i żytniego bardzo słabego. Grunty orne zajmują 430 ha, użytki zielone 145 ha. Poziom wód gruntowych w części północnej wsi występuje na głębokości 0,5-2 m i zależny jest od poziomu wody w rzece San. W części południowej poziom wód gruntowych występuje na głębokości od 1,5 do 6 m.

Skowierzyn
Występują tu gleby pochodzenia aluwialnego - mady. Grunty orne zajmują 632 ha, użytki zielone 122 ha. W większości są to grunty II i III klasy bonitacyjnej tworzące kompleks pszenny bardzo dobry, pszenny dobry i żytni bardzo dobry. Poziom wody gruntowej znajduje się na głębokości 2-5 m.

Turbia
Gleby na terenie wsi wykazują duże zróżnicowanie. W północnej części wsi, w dolinie rzeki San występują gleby wykształcone w postaci mad brunatnych na terenach akumulacyjnych. Są to najlepsze gleby tworzące kompleksy: pszenny bardzo dobry, pszenny dobry i żytni bardzo dobry. W pozostałej części występują utwory starych tarasów akumulacyjnych i są to piaski gliniaste. Gleby zajmują 580 ha, użytki rolne 200 ha. Najwięcej gleb należy do klas III i IV, odpowiednio 310 i 170 ha. Poziom wód gruntowych występuje na głębokościach od 0,5 do 2 m, na wyższych terasach od 1,5 do 4 m.

Wólka Turebska
Na większości obszaru wsi występują mady brunatne wykształcone z pyłów, iłów i gliny. Są to gleby zaliczane głównie do kompleksów: pszennego bardzo dobrego (28% pow. gruntów), pszennego dobrego (40% pow. gruntów) i żytniego bardzo dobrego i dobrego (16%). Powierzchnia gruntów ornych wynosi 260ha, użytków zielonych 22 ha. Przeważają gleby klas: II - 83 ha i III - i 115 ha. Poziom wód gruntowych jest wysoki i znajduje się na głębokości 0,5-3 m.

Zaleszany
Gleby występujące w granicach wsi Zaleszany charakteryzują się dość dużym zróżnicowaniem. W części północnej od strony wsi Skowierzyn występują gleby madowe, w pozostałej części wsi są to gleby starych tarasów akumulacyjnych, piaski gliniaste i gliny. Grunty orne zajmują 530 ha, użytki zielone 100 ha. W większości są to grunty III i IV klasy bonitacyjnej, które tworzą kompleks pszenny dobry i żytni bardzo dobry. Poziom wód gruntowych występuje na głębokości 3-8 m.

Zbydniów
Na terenie wsi, w jej północnej części, występują gleby madowe na terasach rzecznych. Są to z reguły gleby próchniczne, tworzące kompleks pszenny dobry. Na pozostałej części wsi występują utwory starych tarasów akumulacyjnych (od glin i pyłów do piasków słabo gliniastych). Są to gleby kompleksów pszennego dobrego, żytniego bardzo dobrego, a także słabsze należące do kompleksów: żytniego dobrego i słabego.

Pola uprawne na terenie gminy.INTERmedi@
Ciekawe Linki
  • GZGK
  • OPS
  • Dyżury Aptek w Powiecie Stalowowolskim
  • GOK
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskicj
  • Kręgielnia w Kępiu Zaleszańskim
  • sanleg
  • UKS
  • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
  • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Urząd Gminy Zaleszany, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie
tel.: 15 845 94 19/20/30/32, fax: 15 845 94 24, email: ug@zaleszany.pl, http://zaleszany.pl/
NIP: 867-18-67-730, Regon: 000549453
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x