foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Kategoria: 
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Aktualności i informacje - Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli - Instytucje i organizacje - Urząd Gminy Zaleszany.

 

Pobierz PDF

Aktualności i informacje

 

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Zgodnie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  23 czerwca  2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych informujemy, że  programem „ Wyprawka szkolna”  będą objęci: 

 1. Uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły  podstawowej.
 2. Uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III, V, VI szkoły  podstawowej oraz klasy II, III gimnazjum posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi  w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.                                     

 

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy złożyć w szkole do której będzie uczęszczał uczeń  w roku szkolnym 2015/2016 lub w GZOSIP w Zaleszanach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 września 2015 r.

 

Wnioski będzie można otrzymać od 01.08.2015 r.wGminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli  w Zaleszanach ( nr tel.  15 845 94 26) lub na stronie internetowej www.zaleszany.pl w zakładce Gminny Zespól Obsługi Szkół i Przedszkoli  – druki i materiały do pobrania.

 

 1. Pomocy udziela się uczniom, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego  wynikającego z ustawy  o świadczeniach rodzinnych - 574 zł netto.
 2. Pomoc może być udzielona także uczniom z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego, w  których występują przypadki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej  tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie lub wielodzietności. Pomoc w tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły. Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie. (Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów w klasie III )
 3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia  o wysokości dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (tj. przy złożeniu wniosku w sierpniu 2015 r. zaświadczenia za lipiec 2015 r.  przy złożeniu wniosku we wrześniu 2015 r. zaświadczenia za sierpień 2015 r.) oraz dowód zakupu podręczników – fakturę VAT wystawioną imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego
 4. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
 5. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego zamiast informacji i zaświadczeń o dochodach, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

  

              Program pozwala na zakup tylko i wyłącznie podręczników.

 

 Pliki do pobrania:

- Wniosek o wyprawkę szkolną

- Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej

- Oświadczenie o uczęszczaniu do szoły ponadgimnazjalnej

- Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

- Oświadczenie o nie posiadaniu gospodarstwa

- Oświadczenie o dochodach

- Wymagane dokumenty

- Zaświadczenie o wynagrodzeniu

 

Wojciech Paterek
Ciekawe Linki
 • GZGK
 • OPS
 • Dyżury Aptek w Powiecie Stalowowolskim
 • GOK
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskicj
 • Kręgielnia w Kępiu Zaleszańskim
 • sanleg
 • UKS
 • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Urząd Gminy Zaleszany, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie
tel.: 15 845 94 19/20/30/32, fax: 15 845 94 24, email: ug@zaleszany.pl, http://zaleszany.pl/
NIP: 867-18-67-730, Regon: 000549453
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x