- gazeta.pl.jpg- interia.jpg

- powiat_stw.jpg

- wp.pl.jpg

- zus.jpg- facebook.jpg

- google.jpg

- onet.jpg

- youtube.jpg

- twitterfeatured.jpg

  


INFORMACJA!
Jeżeli chcesz być na bieżąco informowany
o ostrzeżeniach pogodowych i hydrologicznych
dopisz sie do listy subskrybentów
na samym dole po lewej stronie

Gospodarka odpadami     |     Pogoda     |     Horoskop     |     Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Nadzór nad lasami.
Gospodarka Odpadami.
Mapa Gminy
Foto galeria
Elektroniczna skrzynka podawcza
Echo
sztafeta
Tygodnik Nadwiślański
Gość Niedzielny
ROEFS
NIEBIESKA
Innowacyjne Podkarpackie
EuroRenoma
Dodaj do ulubionych  Strona startowa  Kontakt
 • PRZEGLĄD KAPEL I ZESPOŁÓW LUDOWYCH.
  PRZEGLĄD KAPEL I ZESPOŁÓW LUDOWYCH.
 • POMOC W ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW.
  POMOC W ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW.
 • REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA.
  REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA.
 • ZAKAZ KĄPIELI
  ZAKAZ KĄPIELI
 • WRĘCZENIE NAGRÓD ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE.
  WRĘCZENIE NAGRÓD ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE.
 • KOMUNIKAT O SZKODLIWOŚCI BARSZCZU SOSNOWSKIEGO.
  KOMUNIKAT O SZKODLIWOŚCI BARSZCZU SOSNOWSKIEGO.
 • TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W MOTYCZU SZLACHECKIM.
  TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W MOTYCZU SZLACHECKIM.
 • DZIEŃ DZIECKA W MOTYCZU SZLACHECKIM.
  DZIEŃ DZIECKA W MOTYCZU SZLACHECKIM.
Aktualności
 
PRZEGLĄD KAPEL I ZESPOŁÓW LUDOWYCH.
2015-07-28
PRZEGLĄD KAPEL I ZESPOŁÓW LUDOWYCH.
2 sierpnia godz. 15.00 - Plac obok Gminnego Ośrodka Kultury w Zaleszanach.
 
POMOC W ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW.
2015-07-23
POMOC W ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW.
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "POMOC W ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 20 sierpnia 2015 r. do 2 września 2015 r.
 
REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA.
2015-07-23
REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA.
 
 
WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2015/2016.
2015-07-23
WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2015/2016.
Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy złożyć w szkole do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2015/2016 lub w GZOSIP w Zaleszanach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2015 r.
 
Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Stowarzyszenia
2015-07-23
Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" na lata 2014-2020.
Podobnie jak to miało miejsce w perspektywie 2007 – 2013, tak również w nadchodzącym nowym okresie programowania tj. w latach 2014 – 2020, Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" przystępuje do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Strategia ta powstanie w ramach nowego instrumentu jakim jest CLLD (Rozwój kierowany przez lokalną społeczność). Tak jak to miało miejsce w zakończonym okresie, tak również w tym, chcemy by ten dokument powstał we współpracy z mieszkańcami obszaru na którym będziemy wspólnie realizować nowe przedsięwzięcia służące społecznościom lokalnym.
 
SKŁADANIE WNIOSKÓW O OSZACOWANIE STRAT W GOSPODARSTWACH ROLNYCH.
2015-07-21
SKŁADANIE WNIOSKÓW O OSZACOWANIE STRAT W GOSPODARSTWACH ROLNYCH.
Informujemy, że w związku z wystąpieniem w dniu 19 lipca zjawisk atmosferycznych rolnicy mogą zgłaszać wnioski do gminnej komisji w sprawie oszacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy komisja dokona oszacowania strat w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 
ZAKAZ KĄPIELI
2015-07-14
ZAKAZ KĄPIELI
ZAKAZ KĄPIELI, Art. 55 kodeksu wykroczeń: Kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany
 
ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO DZIECIOM I MŁODZIEŻY NA TERENIE MIEJSCA ZAMIESZKANIA.
2015-07-10
ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO DZIECIOM I MŁODZIEŻY NA TERENIE MIEJSCA ZAMIESZKANIA.
ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki alkoholowej w ramach realizacji zadań w pozaszkolnych formach edukacyjnych.
 
WRĘCZENIE NAGRÓD ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE.
2015-07-02
WRĘCZENIE NAGRÓD ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE.
W dniu 30 czerwca 2015 roku w Urzędzie Gminy Zaleszany odbyła się Sesja Rady Gminy podczas której Wójt Gminy Zaleszany Pan Paweł Gardy złożył gratulacje zaproszonym gościom. Rodzice otrzymali listy gratulacyjne za osiągnięcia naukowe swoich pociech, a uzdolniona młodzież otrzymała upominki i pamiątkowe dyplomy.
 
KOMUNIKAT O SZKODLIWOŚCI BARSZCZU SOSNOWSKIEGO.
2015-07-01
KOMUNIKAT O SZKODLIWOŚCI BARSZCZU SOSNOWSKIEGO.
.
 
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W MOTYCZU SZLACHECKIM.
2015-07-01
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W MOTYCZU SZLACHECKIM.
Dnia 20.06.2015 r. w Motyczu Szlacheckim odbył się turniej piłki nożnej w ramach projektu "Sport - pozytywnym nałogiem".
 
DZIEŃ DZIECKA W MOTYCZU SZLACHECKIM.
2015-07-01
DZIEŃ DZIECKA W MOTYCZU SZLACHECKIM.
Dzieci z Motycza Szlacheckiego obchodziły uroczyście swoje święto. Dnia 1.06.2015 r. odbyła sie zabawa, połączona z konkursami prowadzona przez DJ-a. Dzieci otrzymały drobne upominki. Podczas trwania zabawy największą atrakcją było "malowanie twarzy". Uśmiech i zadowolenie twarzy dziecka to największe "dziękuję" dla organizatorów.
 
RZEKĄ KRUTYNIĄ Z NURTEM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ.
2015-06-30
RZEKĄ KRUTYNIĄ Z NURTEM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ.
Spływ kajakowy to doskonała forma edukacji poprzez bezpośredni kontakt z naturą oraz świetna okazja do integracji, dlatego też 61 – osobowa grupa młodzieży z Gminy Zaleszany wraz z opiekunami postanowiła poznać ten ciekawy szlak. W wyprawie uczestniczyli uczniowie: PSP Zaleszany, PSP Zbydniów, PG nr 1 Zaleszany oraz PG nr 2 Zbydniów. Czuwała nad nimi grupa dorosłych: Adam Surma, Marian Godawski, Robert Bąk, Ania Turek, pielęgniarka - Barbara Pyłka, Krzysztof Malczewski, Sebastian Pac, Sławek Domin.
 
PIKNIK RODZINNY W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MAJDANIE ZBYDNIOWSKIM – WÓLCE TUREBSKIEJ .
2015-06-26
PIKNIK RODZINNY W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MAJDANIE ZBYDNIOWSKIM – WÓLCE TUREBSKIEJ .
21 czerwca 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Majdanie Zbydniowskim – Wólce Turebskiej uroczyście obchodziliśmy Dzień Rodziny – połączony Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień Dziecka. Uczniowie z najmłodszych klas zaprezentowali wspaniali program artystyczny, który został entuzjastucznie przyjęty przez rodziców i zgromadzonych gości.
 
KONKURS GRANTOWY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.
2015-06-23
KONKURS GRANTOWY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.
Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w Konkursie grantowym dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów z zakresu edukacji ekonomicznej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych inicjatyw edukacyjnych o tematyce finansowej i ekonomicznej skierowanych do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
 
INFORMACJA O DARMOWYCH PODRĘCZNIKACH DLA DZIECI.
2015-06-23
INFORMACJA O DARMOWYCH PODRĘCZNIKACH DLA DZIECI.
 
 
Ćwiczenia zgrywające w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego od rzeki Osa
2015-05-04
Ćwiczenia zgrywające w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego od rzeki Osa
W dniu 29 kwietnia 2015 roku około godz. godz. 9.00 rozlewiska od rzeki Osa od strony Obojnej zaczęły podchodzić do budynków mieszkalnych usytuowanych w m. Kotowa Wola obok boiska sportowego, co zagrażało ich podtopieniem.
 
LISTA DYŻURÓW SPECJALISTY PRZYRODNIKA W GMINIE ZALESZANY W 2015 ROKU.
2015-02-09
LISTA DYŻURÓW SPECJALISTY PRZYRODNIKA W GMINIE ZALESZANY W 2015 ROKU.
Dyżury odbędą się w poniedziałki w odstępach dwutygodniowych. Część dyżurów (przeważnie poranna) będzie mieć miejsce w terenie zależnie od ustalonych z zainteresowanymi potrzeb oględzin. Aby zastać przyrodnika w Urzędzie wskazane jest wcześniej upewnić się o jego obecności telefonicznie.
 
INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO.
2015-01-19
INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO.
W 2015 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do Wójta Gminy Zaleszany w dwóch terminach.
 
REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA (RSO)
2015-01-05
REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA (RSO)
Ostrzeżenia o nawałnicach, powodzi i innych zagrożeniach na ekranie telewizora i w telefonie
"Wojewoda ostrzega: w nocy porywisty wiatr" – jeśli coś nam będzie grozić, na ekranach naszych telewizorów i telefonów komórkowych (smartfonach, tabletach) pojawią się podobne ostrzeżenia. Precyzyjne docieranie z komunikatami umożliwia Regionalny System Ostrzegania (RSO), który ruszył 1 stycznia 2015 roku.
 
Lokalna Grupa Działania
2014-12-02
Lokalna Grupa Działania "SANŁĘG" z Zaleszan zrealizowała projekt współpracy
Projekt pn. "Walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe atrakcjami turystycznymi regionu" był przedsięwzięciem Projektu Współpracy nawiązanego i realizowanego przez dwie sąsiadujące ze sobą lokalne grupy działania – tj. Lokalną Grupę Działania "Leśny Krąg" z Janowa Lubelskiego oraz Lokalną Grupę Działania "SANŁĘG" z Zaleszan
 
BEZPŁATNE WSPARCIE DLA FIRM.
2013-01-25
BEZPŁATNE WSPARCIE DLA FIRM.
Działanie 5.2, PO Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.
 
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
wtorek, 28 lipca 2015
209 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
imieniny
Ady, Wiwiany, SylwiuszaReferendum
Wybory
Wybory Ławników.
Nowoczesne Gminy
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Kanalizacja 2009
Uzdatnianie wody 2013
Sportowa Polska
Politechnika.
0393204 ODWIEDZIN
Urząd Gminy Zaleszany, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie
tel.: 15 845 94 19/20/30/32, fax: 15 845 94 24, email: ug@zaleszany.pl, http://zaleszany.pl/
NIP: 867-18-67-730, Regon: 000549453
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x